атомістика


атомістика
(учення про природу, згідно з яким матерія складається з атомів), атомізм

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • атомістика — (від грецьк. άτομοζ неподільний) натурфілософська концепція будови Всесвіту, в основу якої покладено поняття атому як гранично неподільної частки. А. виникла в античній філософії. Левкіпп і Демократ (V ст. до н. е.) вважали, що матерія має межу… …   Філософський енциклопедичний словник

  • атомістика — іменник жіночого роду …   Орфографічний словник української мови

  • атомістика — и, ж. Вчення про природу, згідно з яким матерія складається з атомів …   Український тлумачний словник

  • атомізм — у, ч. Те саме, що атомістика …   Український тлумачний словник

  • Демокрит — (460, Абдера 370 до н. е.) давньогрецьк. філософ, учень Левкіппа. Довгий час провів у мандрах по країнах Сходу. Написав близько 70 творів різноманітної тематики. Космогонічне за своєю проблематикою і цим подібне до інших досократичних філософій,… …   Філософський енциклопедичний словник

  • взаємодія — філософська категорія, яка відображає особливий тип відношення між об єктами, при якому кожний з об єктів діє (впливає) на інші об єкти, приводячи до їх зміни, і водночас зазнає дії (впливу) з боку кожного з цих об єктів, що, в свою чергу,… …   Філософський енциклопедичний словник

  • Зенон Елейський — (бл. 490, Елея, Пд І. талія 430 до н. е.) засновник античної діалектики як вправності у розмірковуваннях або мистецтва порушувати питання і шукати на них відповіді. Учень Парменіда, представник елейської школи. Обстоюючи Парменідове вчення про… …   Філософський енциклопедичний словник

  • редукціонізм — (від лат. reductio повернення, відновлення) науково дослідницька методологія, тип наукового (теоретичного) мислення, в більш широкому сенсі філософсько світогляднапозиція, які при вирішенні науково пізнавальних, логіко методологічних або… …   Філософський енциклопедичний словник

  • Конвергентная журналистика — (англ. Convergence journalism)  это процесс слияния, интеграции информационных и коммуникативных технологий в единый информационный ресурс. Сегодня современные медиа компании расширяют свой спектр информационных и развлекательных… …   Википедия

  • квантовий — а, е, спец. Стос. до квантів, пов язаний з ними. •• Ква/нтова меха/ніка фундаментальна фізична теорія, яка встановлює спосіб описання і закони руху мікрочастинок у заданих зовнішніх полях. Ква/нтова рідина/ те саме, що фермі/ рідина/. Ква/нтова… …   Український тлумачний словник


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.